Inwentaryzacje

Wykonujemy inwentaryzacje budynków i lokali istniejących.

Możliwy zakres inwentaryzacji:

  1. Inwentaryzacje rzutów budynku wraz z podaniem powierzchni do sprzedaży lub najmu obiektu.
  2. Inwentaryzacje rzutów oraz elewacji budynku do przyszłych projektów rozbudowy lub modernizacji.
  3. Inwentaryzacje techniczne, obejmujące rzuty, elewacje oraz przekroje wraz ze szczegółowym opisem przegród budynku.

Zapraszamy!