Konsultacje

Konsultacje mają na celu podzielenie się specjalistyczną wiedzą zdobytą w trakcie wieloletniej praktyki zawodowej przy projektowaniu oraz wykonawstwie budynków komercyjnych i mieszkalnych.

Konsultacje mogą obejmować:

  1. Analiza możliwości zabudowy na gruncie planowanym do zakupu.
  2. Przygotowanie wystąpień o Warunki Zabudowy oraz monitorowanie procesu wydawania Warunków.
  3. Nadzorowanie procesu uzyskiwania Pozwolenia na budowę, w tym przygotowanie wystąpień o specjalistyczne opinie oraz odstępstwa od warunków technicznych.
  4. Analizę możliwości rozbudowy/ modernizacji /termomodernizacji budynków istniejących.
  5. Doradztwo przy wyborze mieszkania.
  6. Określenie możliwości przebudowy we wnętrzach.
  7. Doradztwo w zakresie aranżacji wnętrz komercyjnych i mieszkalnych.
  8. Wsparcie w zakresie doboru nowoczesnych materiałów budowlanych oraz systemów instalacyjnych.
  9. Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów budowy.

Zapraszamy!